Försäljningsvillkor

Pris och betalning
Priser på hemsidan uppdateras kontinuerligt och är inklusive moms. Vid serviceärenden är fraktavgifter inkluderade i priset, vid köp av lösa delar tillkommer fraktavgift enligt postens gällande prislista. Mellan kunden och SureTech gäller angivet pris vid beställningstillfället. Försäljning sker mot faktura som förfaller till betalning åtta (8) dagar från fakturadatum. Belopp som överstiger 10.000 kr inkl. moms betalas i förskott eller mot postförskott. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. SureTech tar ut vid gällande tid lagstadgad påminnelseavgift. Ej uthämtade paket debiteras en avgift om f.n. 200 kr plus moms.
 
Fraktkostnader
På samtliga serviceärenden är frakten inkluderad i priset. Vid köp av lösa delar så tillkommer fraktavgift enligt postens vid tiden gällande prislista.
 
Återköp
Återköp för delar använda vid service av dator godkänns ej. Vi återköper ingenting som har använts vid en service eller nybygge av dator. För övriga varor godkänns återköp inom tio (10) dagar från fakturadatum. För att ett återköp ska godkännas ska varan vara oanvänd i originalförpackning. Varor utan förpackning eller där delar saknas återköps ej. Återköp accepteras inte heller för programvaror eller några plomberade varor där plomberingen brutits. Återköp accepteras inte heller för varor som är specialbeställda för kundens räkning. Vid återköp skall returfrakten betalas av kunden. För återköp ska kunden först kontakta SureTech via info@suretech.se och sedan invänta ett returnummer. Vid återsändandet ska returnummret och fakturan medfölja. Varan ska vara förpackad i av posten godkänt emballage. Ex. brun kartong. En vara som kommer till SureTech i ej tillräckligt emballage kommer skickas tillbaka till kund och fraktavgiften kommer att faktureras kunden. Är frakten ej betald vid återsändandet kommer SureTech att skicka tillbaka varan till kunden. Återköpet är godkänt först när SureTech har mottagit varan och funnit att den är inskickad enligt ovan instruktioner.
 
Outlösta paket
Om en försändelse ej hämtas ut och går i retur till SureTech kommer kunden att debiteras en transport och administrationskostnad på f.n. 200 kr plus moms.
 
Konsuments rätt att ångra sig vid distansavtal
En kund har i vissa fall rätt att ångra sitt köp när denna har beställt en vara genom nätet. I detta fall ska kunden inom 14 dagar från att denne har mottagit varan skicka ett meddelande till SureTech via info@suretech.se att man ångrat sig. Därefter ska man invänta ett returnummer från SureTech för retur av varan. Rätten att ångra sig gäller alla varor som kund beställt via SureTechs hemsida förutom programvaror om plomberingen är bruten.
 
Garantier
SureTech lämnar inga garantier utöver den av tillverkaren lämnad garanti. Det är ett år från fakturadatum som gäller som garantitid om inget annat anges.
 
Risken för varan
Risken för varan övergår till kunden när varan har lämnats över till kunden från transportör.
 
Reklamation
Reklamation ska ske inom skälig tid efter att felet upptäckts. Vid reklamation ska kunden kontakta SureTech på e-post adressen info@suretech.se med en felbeskrivning och sedan invänta ett godkännande att skicka tillbaka varan. Godkännandet ska innehålla ett returnnummer som ska medfölja returen för att underlätta hanteringen. En vara som inkommer till SureTech utan ett returnummer eller obetald frakt kommer returneras till kund. Om fel kan påvisas kommer fraktavgiften att betalas ut av SureTech till av kund begärt kontonummer, kvitto på frakt måste då medfölja returen. Eventuell transportskada till följd av otillräcklig emballering debiteras kund. SureTech kommer att testa den reklamerade produkten och om fel ej kan påträffas kommer en felsökningsavgift om f.n. 200 kr plus moms att debiteras kund.
 
Personuppgifter
SureTech Stockholm är ansvariga för de personuppgifter ni lämnar till SureTech. Uppgifterna används till att kunna tillhandahålla en bra tjänst där kunden själv kan kontrollera status på de ärenden och ordrar som kund registrerar hos SureTech. Kund kan själv logga in på SureTechs hemsida och ändra sina uppgifter och lösenord. Kunden är själv ansvarig för att använda sig utav ett sådant lösenord som kan räknas som svårt för obehöriga att knäcka. Ett bra lösenord bör bestå av både siffror, gemener och versaler och bör vara minst 6 tecken långt.
 
Övrigt
SureTech förbehåller sig rätten att när som helst ändra texten på hemsidan, priser och annan information som finns att finna på suretech.se hemsida. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Vid ett orderläggande eller registrerande av ett ärende kommer ett bekräftelsemail skickas till av kund angiven e-post adress. I mailet finns en länk där kunden kan se status på sitt ärende och även lösningen på vad vi gjorde när problemet är avhjälpt. Kund kan även själv logga in på SureTech:s hemsida och se sina ärenden och hämta sina fakturor om de skulle komma bort.
vit bakgrund
Grafikkort
Hem Tjänster Om oss Kontakt FAQ